• English

Náš tým

ZŘIZOVATEL

Ing. Radan Jünger, rozhovor se zřizovatelem ZŠ a MŠ MONTE

Nejvíce si cením na svém pedagogickém sboru, s jakou péčí se věnují našim žákům. Jsou nenápadnými průvodci v jejich světě a touze po poznání. Můj tým plně kvalifikovaných odborníků byl pečlivě vybrán z těch nejlepších pedagogů. Ať už se jedná o vedení školy, třídní učitele, asistentky nebo rodilé mluvčí. Všem je nám blízká Montessori pedagogika a ztotožňujeme se s krédem Marie Montessori – Pomoz mi, abych to dokázal sám.

ŘEDITELKA

Mgr. Tereza Krčíková

Jsem hrdá na to, že jsem se stala součástí profesionálního a přátelského pedagogického týmu, jehož hlavním cílem jsou šťastné děti. K nám se žáci těší do školy každý den. U nás podporujeme individualitu dětí. Mým hlavním krédem je, aby z dětí byly kreativní a tvořivé osobnosti, které se nebojí projevit.

Pedagogický kolektiv

Pedagogický sbor naší školy tvoří aprobovaní učitelé min. s magisterským vzděláním studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Další kvalifikací učitelů jsou speciální kurzy výuky cizích jazyků, matematiky a Montessori pedagogiky pro práci s dětmi ve věku 6-12 let, zaštítěné akreditovanými společnostmi.

 

Učitelka 1. a 2. třídy

Mgr. Lenka Matysčáková

Velmi mě těší, že mohu pracovat s motivovaným týmem, který se raduje ze společného tvoření. Jako dítě jsem ve škole často nebyla šťastná. Říkala jsem si, že až budu dospělá, budu učit „jinak“. Vystudovala jsem tedy Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Absolvovala jsem také akreditované kurzy jazyka německého a anglického. Velmi mě přitahovaly malé školy rodinného typu, kde jsem měla mnoho možností aplikovat alternativní přístupy a metody. Zásadně mě ovlivnily stáže ve Waldorfských a Montessori školách v ČR a v zahraničí.

Silným a hlubokým zážitkem byla pro mě také stáž osobnostního rozvoje na Filipínách a návštěva místních škol. Prožila jsem si, že je možné chodit po žhavém uhlí bez zranění, že je možné posunovat své hranice, měnit vzorce myšlení a chování.

Zájem o pedagogiku a osobnostní rozvoj mě vedl k dalšímu studiu, kurzům a vzdělávacím programům, které jsem absolvovala, ku příkladu: Speciální pedagogika – péče o děti s ADHD, Reedukace vývojových poruch učení, Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky – školský management, Škola Hejného metody pro 1.stupeň ZŠ, program Respektovat a být respektován, studium Koučování, programy Montessori pedagogiky.
Velmi mě také obohatily kurzy: Tvořivá škola – činnostní učení, Kritické myšlení, Emoční inteligence, Grafologie, Kineziologie, Relaxační metody pro děti atd. V roce 2001 jsem založila Centrum volného času, kde jsem se zaměřovala na vytvoření programu vzdělávání dětí v anglickém jazyce od MŠ po 5. tř. ZŠ, na kurzy keramiky relaxační a pohybové aktivity, příměstské tábory, akce pro rodiče a děti, později také kurzy jógy, angličtiny a osobnostního rozvoje pro dospělé.

Ráda hraju volejbal, cvičím jógu, navrhuji interiéry a zahrady.
„Milé dítě, jsi mi na tolik vzácné, že udělám vše pro to, abys bylo šťastné a mohlo v bezpečí a radosti objevit a rozvinout svůj potenciál.“

 

Učitelka 3. a 4. ročníku

Ing. Mgr. Jana Jedličková

Vystudovala jsem Ostravskou universitu v Ostravě, obor Tělesná výchova a Matematika. Vždy mne však lákala i chemie, proto jsem pokračovala v dalším studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě a úspěšně jsem ukončila fakultu FMMI, obor Chemie a technologie ochrana životního prostředí. Během svých studijních let jsem hrála volejbal. Nyní jsem maminkou dvou dcer. Starší dcera pokračuje v mých sportovních  šlépějích.

Mám již praxi 15 let ve školství. Vedla jsem kroužek Mladý badatel, pořádala jsem několik let příměstské tábory pro děti. Montessori pedagogika je pro mne výzvou. Ráda bych dětem představila matematiku i chemii jako zábavný předmět, kterého se děti nemusí obávat. Pomocí kroužku „Montíka Badatele“ chci dětem ukázat, že i tyto předměty mohou být oblíbené.

Učitelka

Adéla Šalamonová

Již od raného dětství mne bavilo starat se o děti v mém okolí, proto jsem se rozhodla vystudovat Střední pedagogickou školu v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ihned po úspěšném absolvování školy jsem se začala věnovat profesi učitelky mateřské školy. Po čase jsem si uvědomila, že mne práce v mateřské škole již dostatečně nenaplňuje, a proto jsem si podala přihlášku na Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Během studia jsem stále pracovala v MŠ a narodily se mi tři krásné princezny, se kterými byl doma manžel.

V té době jsem si také začala více všímat různých pedagogických směrů, včetně alternativní pedagogiky. Proto jsem velice ráda za možnost stát se členem týmu pedagogů MONTE. Pevně věřím, že je to správný směr a budu dělat vše pro to, abych děti podpořila ve zdravém vývoji, v jejich individualitě, objevování a zkoumání. Sama jsem totiž aktivní, ráda objevuji nové věci, cestuji a snažíme se k tomu s manželem také vést naše dcery. Kromě učení, rodiny a cestování patří mezi mé záliby ještě zpěv, hra na klavír, flétnu a kytaru (v dětství ještě violoncello), gymnastika, tanec a Zumba. Na škole byly mými nejoblíbenějšími předměty český jazyk, matematika, tělesná a hudební výchova a naopak jsem nikdy moc neměla ráda jazyky.

Moje motto: Ke splnění životního cíle je potřeba postupovat po malých krůčcích, proto co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

Učitelka

Erica Martinez

My name is Erica Martinez, I’m from Dallas, TX. I received my bachelor’s degree in Child Development from Texas Woman’s University in 2004 and I received my TEFL certificate from Azusa Pacific University in 2013.

I moved to Ostrava in August 2010 and I have been living here, teaching English ever since. I have experience teaching in kindergartens, elementary schools and high schools as well as adults in large groups, small groups, one on one all from the ages of 3 to 63. When I was little I never imagined myself being a teacher but now that I am a teacher I can’t imagine doing anything else! I absolutely love my job! I love imparting knowledge to people and giving them a practical skill they can use in their everyday life.
I am so happy to be a part of the pedagogical team here at Monte. Everyone here is so kind and really focused on creating the best environment for our students.
Apart from work I enjoy spending time with my daughter, swimming, Latin American and swing dancing, hanging out with friends, traveling and going to the cinema.

If you see me around campus, don’t be afraid to say hello and come practice your English with me! Ale taky umím česky!

Družinářka

Nikola Vavrošová

Jmenuji se Nikola Vavrošová, do Ostravy dojíždím z menšího městečka, a mám něco málo přes 30 let. Ve školství pracuji od roku 2010 jako pedagog a vychovatelka. Studovala jsem na SU v Opavě a VOŠ sociální v Ostravě. Během studia na vysoké škole jsem odjela pracovat do Itálie jako au-pair k dětem. Tato zkušenost mi ukázala, jakým směrem se mám v životě ubírat. Proto se stále držím povolání, které mne baví a naplňuje. Mimo práci mám také široké spektrum koníčků. Ráda vyšívám obrazy, tvořím výrobky z různých materiálů, vařím, čtu, chodím cvičit, s přítelem rádi cestujeme. Mou velkou radostí je šlechtěný ragdoll kocourek Felix, který má v současnosti osm kilo, a je to mazel celé domácnosti. Mám ráda přátelskou atmosféru, jsem velmi empatická, taktéž vždy nápomocná. Chtěla bych se učit novým věcem a věřím, že práce na této škole mě obohatí o další zážitky a zkušenosti.


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa