• English

Filozofie základní školy...

Zařízení ve své koncepci výchovně vzdělávacího procesu aplikuje principy a prvky pedagogiky Marie Montessori, moderní didaktické metody, projektový způsob výuky a zároveň se snaží být také „Zdravou“ školou.

Montessori

Pedagogika Marie Montessori na ZŠ je zejména v Praze hojně poptávaná a žádaná forma výchovně-vzdělávacího programu. V podmínkách naší základní školy aplikujeme systém, který začala před 100 lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Marie Montessori, přizpůsobený dynamice změn 21. století.
Tento systém vychází ze zásad Jana Ámose Komenského, které jsou obohaceny o speciální, promyšlené pomůcky. Dítě se v tomto systému učí poznávat věci kolem sebe samého i svůj vnitřní svět. Získává přehled, praktické zkušenosti, zdravé sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Dalšími metodami založené na osobnostních a didaktických „rukopisech“ našich pedagogů se primárně snažíme děti naučit „učit se“, analyzovat a dál rozvíjet jejich silné stránky. Filozofie ŠVP MONTE je založena na premisi: “ Aby k nám chodily děti rády.“

_DSC9301

Zdravá škola

Princip zdravé školy respektujeme jak v přístupu k dětem, a to právě aplikací pedagogiky Montessori, tak v zajištění psychosociálních a materiálních podmínek pro zdraví a zdravý rozvoj dítěte. Obecně platí, že zdraví nelze chápat jen jako nepřítomnost nemoci, ale je důležité ho chápat jako komplexní, celkově dobrý subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který člověk prožívá v rovině fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Princip zdravé školy spočívá na třech základních pilířích:

 • 1) pohoda prostředí – věcného, sociálního, organizačního
 • 2) zdravé učení – smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům – zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení
 • 3) otevřené partnerství – škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce

Z hlediska zajištění prvního pilíře má škola speciální vybavení, jak pro stránce interiérové (nábytek, prostředí tříd), tak materiální. Škola má ve svých třídách čističky a pračky vzduchu.

_DSC9520

Základní filozofie vzdělávacího programu základní školy MONTE

 • orientace na osobnost dítěte, které ke svému rozvoji potřebuje samostatnost a nezávislost – výchova jako realizace svobody;
 • posilování vnitřní motivace dítěte k poznávání a učení;
 • vlastní samostatná vzdělávací činnost dítěte, vedená jeho zájmem;
 • v procesu vzdělávání postupuje dítě v souladu se svými individuálními a vývojovými možnostmi;
 • dítě se na učení aktivně podílí, není jen jeho pasivním příjemcem;
 • připravené prostředí zahrnuje tradiční didaktické pomůcky a specifický učební materiál, které umožňují aktivní a individuální práci dítěte;
 • učitel na základě pozorování a diagnostiky dětí reflektuje svůj přístup k dětem a vytváří vhodné připravené prostředí;
 • práce s chybou a pochvalou, vedení k sebekontrole a sebehodnocení;
 • respekt dospělého k dítěti jako rovnocenné osobnosti;

_DSC9586

Může vás zajímat


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa