Montessori citáty

Maria Montessori zanechala ve světě důležitou stopu ve výchově dětí. Vytvořila nadčasový pedagogický přístup stavící dítě do centra dění. Na této stránce jsme pro vás shromáždili citáty od nejznámějších, k těm méně známým.

 

MONTESSORI  A POJETÍ DÍTĚTE:

 „Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“

 

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

 

„Děti si nesou vůli vědět samy v sobě“.

 

„V dítěti leží osud budoucnosti.

Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání.“

 

„Jsme přesvědčeni, že dítě pro nás může udělat mnoho,více než my bychom mohli udělat pro něho.“

 

„Dítě se učí ze své vnitřní potřeby a přestává teprve tehdy, když dosáhne vnitřního uspokojení.

Je nanejvýš soustředěno na svoji činnost a nenechá se ničím vyrušit.“

 

„Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy.

Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele.“            

 

„Dítě není prázdná nádoba, kterou naplňujeme naším věděním a která nám musí být za všechno vděčná. Ne, dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“

montessori citaty nadoba

 

„Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé soby. Vše, co dítě potřebuje je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jejich program pro celkový vývoj.“

 

 „Všechno je obsahem duše: velikost lidu, zdokonalení lidstva, mír mezi lidmi. Všichni sledujeme dítě, protože jsme poznali, že u něho všechno teprve vzniká, že v něm jsou ještě obsaženy všechny možnosti, zatímco dospělý sice může vyjádřit myšlenky a zákonitosti, sám se ale více nebo méně o ně opírá a jen těžko se může změnit.“

 

„Ve věku tří let už má dítě položeny základy své lidské osobnosti, do tří let věku vše vstřebá, pak teprve analyzuje. Teprve tehdy začíná potřebovat pomoc školských zařízení.

V té době však už dosáhlo tak velkých vývojových úspěchů, že o tříletém školáčkovi můžeme klidně říci, že je to malý člověk. Psychologové často potvrzují, že kdybychom chtěli v dospělosti zopakovat pokrok dosažený dítětem za tři roky, budeme k tomu potřebovat přibližně 60 let. Ve třech letech je dítě zkrátka celým člověkem.“     

 

MONTESSORI A VÝUKA:

 

 „Člověk sám by se měl stát středem výchovy“.       

 

„Malé pochopení na začátku může přinést velké úchylky v pozdějším životě dítěte“.      

 

„Dávat podněty do života a poskytovat pak dostatečný prostor ke svobodnému vývoji – v tom je primární úloha vychovatele.“

citaty montessori uloha vychovatele

Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování.“

 

„Děti, které vyrůstají v míru a kráse a chápou strukturu a cíle v životě, budou automaticky udržovat čistotu a organizovanou společnost pro dobro nás všech.

 

„Materiál je ve své podstatě pouze začátkem; manuální práce s ním systematizuje znalosti dítěte, zpřehledňuje je a vede k samostatné duševní činnosti. Materiál umožňuje dítěti vyvíjet se duševně podle řádu a napomáhá osvojování duševní disciplíny.“

 

MONTESSORI A PRINCIPY JEJÍ PEDAGOGIKY:

„Pro dítě je pořádek to, co pro nás země, na které stojíme, co je pro rybu voda, ve které plave.“

„Hlavním úkolem připraveného prostředí je, v co největší míře učinit rostoucí dítě nezávislým na dospělých.“                                                                                                                            


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa