• English

Přijímání do mateřské...

Stále přijímáme děti i v průběhu školního roku 2018/2019 i pro rok 2019/2020.

Individuální termín prohlídky si domluvte na tel.: 739 527 110, nebo na emailové adrese

info@montessoriostrava.cz

radana@montessoriostrava.cz

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

evidenční číslo 63……………………..přijato

Důležité upozornění:

 • O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitelka na základě doporučení zástupce ředitele MŠ.
 • Po zápisu budou rodiče písemně vyrozuměni o přijetí/nepřijetí dítěte nejpozději do 30 pracovních dnů od realizace zápisu, viz správní řád.
 • Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škola a podle stanovených kritérií v určeném pořadí.
 • Směrnice pro přijímání dětí a kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou ke stažení zde: SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
 • Pořadí přijetí žádosti v období zápisu nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Přijímáme děti i během celého školního roku.

 • Přijďte se k nám podívat se svým dítětem a zapojte své dítě do výuky „na zkoušku“.
 • Kontaktujte nás a rádi Vám naši školu představíme.

_DSC9586

Realizace zápisu

 • Rodiče se dostaví k zápisu dětí do MŠ v termínu vyhlášeném zástupcem ředitele mateřské školy a schváleného ředitelem. Termín zápisu je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn ve vývěsce mateřské školy umístěné v prostorách školy nebo na webových stránkách.
 • Účast dítěte u zápisu není nutná.
 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok (se zahájením docházky od září) probíhá v období od 6. května do 17. května daného školního roku.
 • V období před zápisem pořádáme tzv. „Dny otevřených dveří“, kdy mají rodiče možnost vstupovat do tříd, pozorovat dění ve třídě a poté získat veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího programu školy a organizace školy.
 • Rodičům a zájemcům o předškolní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

 • 1) Potvrzení od lékaře pro děti a dorost o pravidelných očkováních. Tento dokument je důležitým dokladem, že dítě je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se do evidenčního listu dítěte). V případě, že dítě není očkováno požadovaným očkování do 6let věku (stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví), doloží rodič potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé vykonávat docházku do mateřské školy a není ohrožujícím faktorem pro zdraví dětského kolektivu třídy. Jedná se pouze o případy, že má dítě individuální očkovací plán a dané očkování je odloženo či jinak nahrazeno (za těchto podmínek je odpovídající osobou lékař dítěte nikoliv ředitelka školy). V případě, že dítě není očkováno dle rozhodnutí rodičů a lékař nepotvrdí, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu, není možné dítě přijmout. Odkaz na aktuální očkovací kalendář.   www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr
 • ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-DÍTĚTE(stáhnout)

 • 2) rodný list dítěte

 • 3) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

 

_DSC9250

Může vás zajímat

 


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa