Montessori Benjamínek

Montessori Benjamínek

Pro koho je třída určena?

Tato třída je určena pro děti ve věku od 2 – do 4 let, tj. pro naše nejmladší děti, které se s Montessori přístupem teprve seznamují.

Program třídy je uzpůsoben pro práci dětí tohoto věku, stejně tak vybavení. Montessori přístup je postaven na pravidlech, se kterými naše nejmenší budeme seznamovat postupně a velmi citlivě.
Děti zde mají větší prostor zvyknout si na pravidla Montessori přístupu (práce v tichu, pomalá chůze, práce s pomůckami, cvičení na elipse, svoboda volby a odpovědnost, apod.), těžiště práce v této je koncipováno na cvičení na elipce a individuálních aktivitách s pomůckami pro děti tohoto věku.

Také tato třída je vybavena pomůckami především z praktického života a smyslové výchovy nebo učebními pomůckami, které děti samostatnosti a sebeobsluze. Zároveň rozvíjí logické myšlení a trpělivost. Nová pro ně může být jak pomalá a soustředěná práce v tichu, tak využívání elipsy, která je těžištěm třídy. Dalším specifikem je např. samostatnost ve stravování, kdy dětí mají tzv. „otevřené svačinky“. Do jídla nikdo nenutí, děti si množství jídla připravují samy a svačí během určené, dvouhodinové, doby.

V konceptu vzdělávání v této třídě však jsou aplikovány vybrané prvky Montessori pedagogiky. Tím se snažíme umožnit dětem pozvolné přizpůsobení se organizaci a specifikům pedagogiky Montessori. Děti vedeme k pozvolnému respektování principů vycházející z konceptu této pedagogiky. Snažíme se respektovat zásadu přirozeného vývoje a individuality.

Víme, že každé dítě potřebuje určitý řád a stereotyp, a i když jsou děti velmi přizpůsobivé, potřebují čas si zvyknout na „na něco nového“. Právě pro tyto děti je třída určena.

Jak vypadají prostory třídy?

Stejně jako v Montessori třídě i zde je na první pohled nápadným znakem elipsa, která je uprostřed podlahy třídy.
I v této třídě bude těžištěm výuky práce na elipse. Na elipse se děti budou učit, co je to ticho a proč potřebujeme k práci ticho. Dále se zde budou učit koordinované chůzi a pohybům. Elipsa bude také sloužit k představování pomůcek a k relaxaci. V neposlední řadě také jako komunikační kruh.
Třída je také vybavena specifickým nábytkem s otevřenými policemi tvořící přirozené prostředí pro děti. Policový systém má promyšlené rozložení v prostoru třídy, pomyslně je také pomůckami rozdělen do center aktivit.
V této třídě budou hlavními centry aktivit:
a) CENTRUM PRAKTICKÉHO ŽIVOTA
b) CENTRUM SMYSLOVÉ VÝCHOVY
c) CENTRUM UMĚNÍ A KULTURY
d) CENTRUM KOSMICKÉ VÝCHOVY
Stěny třídy jsou vymalovány v přírodních a harmonizujících barvách (pastelové odstíny zelené a žluto-oranžové s hnědou).
Také v této třídě budou mít děti vlastní kuchyňskou linku, na které si budou připravovat svačinky. Samostatnost ve stolování a odpovědnost za to, že svačím v době, kdy mám hlad a vím, kolik toho s ním, alespoň ochutnám, co neznám je jedním principů, které se zde děti budou pomalu učit. Odpovědnost za stravování a úklid místa je důležitým aspektem pro samostatnost a sebeobsluhu dítěte.
V této třídě bude také pracovní část pro výtvarné a pracovní aktivity u stolečků.

Kolik dětí bude ve třídě?

V této třídě bude maximálně 20 dětí různého věkového složení, tj. děti od 2 – 4 let. V této budou pracovat dvě paní učitelky, ale organizace práce učitelů je zde jiná než v Montessori třídě.
Paní učitelky zde nebudou působit současně, ale budou se zde střídat na ranní a odpolední aktivity.
To je dáno také tím, že vzhledem k adaptačním podmínkám dětí, zde nebude dvouhodinová soustředěná individuální práce s pomůckami, ale práce s pomůckami se bude zavádět průběžně, především hromadnou formou (většinou na elipse).
Učitel zde bude více průběh dne organizovat.
Pakliže však bude o Montessori přístup v čisté formě zájem, chtěli bychom i tuto třídu ponechat plně v Montessori přístupu a organizaci změníme.

Jaký bude denní režim dětí v této třídě?

Uvádíme zde návrh denního režimu dětí – jednotlivé činnosti a jejich délka se může lišit vždy v závislosti na třídním programu, zájmu dětí nebo počasí.

7.00 – 8.15 Příchod dětí, ranní aktivity – spontánní hrové aktivity dětí – práce s pomůckami na základě volby dětí
8.30 – 9.00 Setkání na elipse – komunitní kruh – rozhovor s dětmi, představení programu a náplně dne, cvičení ticha
9.30 – 10.30 Hlavní činnost – práce s montessori pomůckami (smyslové aktivity, aktivity praktického života, kosmická výchova, jazykové hry, matematická cvičení, relaxační techniky, výtvarné a pracovní činnosti, hudební aktivity, práce na zahrádce, případně pohybové aktivity – ranní pohybová cvičení – uvolnění)
10.30 – 11.30 Pobyt venku (dle počasí) – činnosti na zahradě – poznávání přírody, výtvarná tvorba, pohybové aktivity, procházky, volné hraní
11.30 – 11.45 Hygiena – příprava na oběd, stolování
11.45 – 12.30 Oběd – úklid místa
12.40 – 13.00 Příprava na odpočinkovou a relaxační činnost – (odchod dětí po obědě)
13.00 – 14.00 Relaxační a odpočinková činnosti – čtení pohádek, poslouchání relaxační hudy
14.00 – 14.15 Hygiena – převlékání dětí, příprava na odpolední svačinku a zájmové aktivity
14.15 – 15.45 Odpolední zájmové aktivity dětí – kroužky
Odpolední otevřená svačinka
15.45 – 17.00 Volné spontánní aktivity v herně, na zahradě,….
Odchod dětí domů

Společné znaky obou tříd
Obě třídy tvoří tzv. „připravené prostředí“ pro rozvoj dětské osobnosti individuality.
Třídy jsou vybaveny specifickým nábytkem přizpůsobeným fyzickým rozměrům dětí a jejich potřebám. Barevné ladění stěn v obou třídách je zvoleno tak, aby navozovalo příjemnou a klidnou pracovní atmosféru.
Základní vybavení obou tříd tvoří Montessori učební pomůcky, které podněcují děti k činnosti, stimulují smysly, postupují v logické řadě a mají v sobě zabudovanou kontrolu správnosti. Děti tak jejich používáním získají určité dovednosti, zvláště při pochopení abstraktních představ. V adaptační třídě je pak prostředí vybaveno ještě o „ běžné hračky“, které děti mohou znát ze svých domovů.
Součástí vybavení tříd jsou také nanonátěry stěn, čističky a pračky vzduchu.
Každá z tříd má své sociální zázemí. V blízkosti obou denních místností (heren) se nachází umývárna a dětské toaletky. Jedna ze sociálních místností je také vybavena sprchou, kterou mohou děti využít. Každá z heren má tedy svou umývárnu a toaletky, které jsou přístupné jak ze šaten, tak herní části třídy.
Součástí každé třídy jsou také šatničky a botníčky pro děti. Každé dítě dané třídy pak má své úložné místo označeno svou značkou.

Montessori třída má také svou samostatnou spací (odpočinkovou) místnost, která je oddělena od denní místnosti (tím zcela odpovídá požadavkům Montessori třídy). V adaptační třídě je pak vyhrazen prostor pro odpočinkové a relaxační aktivity dětí, jehož součástí jsou lehátka.

V obou třídách je aplikován také respektující přístup k dětem a jejím specifikám.
K dennímu režimu v obou třídách také patří stravování. Pro tyto účely má každá třída vlastní kuchyňskou linku a společnou jídelnu s výdejnou jídla (jídelna bude využívána především pro stravování během oběda).
Učitel je laskavý průvodce dítěte za poznáním, vytváří podnětné harmonické prostředí třídy, je zdrojem informací pro dítě, vzorem, předvádí učební pomůcky, dokumentuje rozvoj učení dítěte, pečlivě pozoruje jeho chování a vývoj každého dítěte.Obě třídy dětí jsou věkově heterogenní – smíšené, tvoří je děti různých věkových období od 3 do 6 let, popř. děti s odloženou školní docházkou. Výhody věkové heterogenity shledáváme v podpoře principu přirozeného učení se od starších.


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa