• English

Kroužky

NABÍDKA KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ
 • FLÉTNIČKA
 • INLINE BRUSLENÍ
 • SPORTOVNÍ HRY 
 • BAREVNÁ JÓGA

Přihlašte své dítě do našich kroužků. Do kroužků přijímáme také děti z široké veřejnosti (i z jiných zařízení). Své děti můžete přihlašovat do 22. 9. 2017 (pro I. pol.) v kanceláři školy u p. Palarčíkové. přihlášení dítěte je na základě odevzdání řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY:

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Podle počtu přihlášených dětí do jednotlivých kroužků se budou kroužky otevírat, proto časový rozpis realizace kroužků bude upřesněn.

Každý z kroužků je realizován 1x týdně 1 vyučovací hodinu (45 min.) v odpoledních hodinách.

 POPIS JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ:

 • LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí.

Trénink probíhá jednotlivě, lektor klade důraz na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče. Kromě speciálních logopedických cvičení je součástí i procvičování říkanek, básniček a písniček.

Řeč se u dítěte vyvíjí postupně. Do čtyř let se rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se vyjadřovací obratnost. Kolem čtvrtého roku by mělo dítě zvládnout artikulačně jednoduché hlásky a je důležité rozlišovat, jakým způsobem dítě tyto hlásky tvoří. Výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči.

Náplň výuky:

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek. Pomáhají dětem předškolního věku rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Kromě toho logopedie podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť.
Lektor bude s rodiči úzce spolupracovat a informovat je o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každý účastník obdrží metodické listy pro procvičování doma s rodiči.

Na kroužek s sebou:

 • psací potřeby
 • poznámkový blok/sešit

CENA: 1100,- Kč                    (10 lekcí)

 • FLÉTNIČKA

Na kroužku flétny se děti hravě a nenásilně seznámí s prvním jednoduchým hudebním nástrojem. Naučí se základní noty, vnímat rytmus a správně a zdravě dýchat. V malých skupinkách okolo 5-8 dětí si zahrají podle naší unikátní metodiky jednoduché či složitější písničky – dle jejich individuálních schopností.

V mateřské škole v kroužku flétny pískáme pro radost a pro zdraví! Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou. S notami a pískáním se děti seznámí pomocí barev a „notových kamarádů“.

Náplň výuky:

S prvními krůčky ve světě hudby dětem pomáhají dvě malé myšky Foukalka a Pískalka v naší metodické knize S flétnou a zvířátky do hudební pohádky napsanou přímo naším dlouholetým odborným a oblíbeným metodikem, panem Alešem Sedlmaierem. Jedná se o vhodný materiál k výuce hry na zobcovou flétnu v mateřských školách, který doporučujeme k zakoupení přímo na našem E-shopu.

Pokud se malé dítě rozhodne hrát na hudební nástroj, má ještě celé mládí a i celý život na to, aby v tomto ušlechtilém konání pokračovalo. Není proto nutné hned na začátku umět zahrát mnoho lidových písniček a zvládat hrát mnoho tónů, většinou na úkor správné techniky hry na zobcovou flétnu. Raději se zaměřujeme na rozvíjení potřebných základních dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci.

Na kroužek s sebou:

 • flétničku (MŠ může zajistit 4 flétny)

CENA: 650,- Kč                    (10 lekcí)

 •  INLINE BRUSLENÍ

Cílem kroužku je zbavit děti strachu z jízdy na in line-bruslích a naučit je hravou formou na bruslích jezdit. Celý kurz se stává z 10 lekcí po 45 min. Je zde možnost zapůjčení bruslí a chráničů (cena zapůjčení bruslí na celý kurz 200,- Kč; zapůjčení chráničů – 100,- Kč). Na jednoho lektora je cca 8 dětí. Kroužek zajišťuje instituce: BUĎ INLINE, www.budinline.cz

Náplň:

Kroužek probíhá formou pohybových her na bruslích. Jedna z nejlákavějších metod nejen pro děti je hra, aniž si člověk uvědomí, že se při ní něco naučí. Nepřeberné množství těchto aktivit zaručuje zábavné a smysluplné trávení volného času, přičemž se děti neustále zdokonalují.

Na kroužek:

 • vhodné oblečení na sport

CENA: 1000,- Kč                                (10 lekcí)

Kroužek vede lektor: Mgr. Marek Švajný 

 • SPORTOVNÍ HRY 

Popis:

Cílem kroužku je pohybová průprava dětí k různým sportovním aktivitám. Rozvoj smyslu pro pravidlo – FAIR PLAY a dále vedení k dodržování a pochopení pravidel různých skupinových sportovních her jako je FOTBAL, FLORBAL, HOKEJ, VOLEJBAL, KOŠÍKOVÁ aj. Cílem není vlastní hraní si, ale určitý pohybový výkon, který ukazuje na schopnosti, dovednosti a psychické vlastnosti daného dítěte. Hra může u dětí později přerůst v něco, co dnes nazýváme sportem.

Náplň:

Kroužek probíhá formou pohybových her a cvičení v rámci sportovně – pohybové průpravy u dětí předškolního věku. Hry jsou důležitou součástí sportovní přípravy dětí, protože se jejich pomocí děti mohou učit techniku pohybu, mohou si dále rozvíjet schopnosti a dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. A to nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku a mentalitě. Dětem bude nabízena příležitost hrových situací jednotlivých sportů, osvojí si techniku a principy těchto sportů a zároveň si uvědomí význam síly kolektivu.

Kroužek vede lektor: Mgr. Marek Švajný 

Na kroužek:

 • vhodné oblečení na sport (pevná obuv, tepláky, tričko, mikina)

CENA: 1000,- Kč                                (10 lekcí)

 • BAREVNÁ JÓGA

Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí.

 • učí harmonii, živé děti pomáhá zklidnit, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti;
 • učí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii, upevňuje sebevědomí
 • pomáhá jim čelit stresovým situacím;
 • podporuje přirozený pohyb a je velmi důležitým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého dětství;
 • zábavnou formou rozvíjí koordinaci pohybů a motoriku;
 • přispívá ke správnému držení těla.

Učí děti relaxovat, správně dýchat, rozvíjí cit pro rytmus. Podněcuje fantazii a slovní zásobu, podporuje u dětí zdravé sebevědomí a soustředění. Celý kurz doplňují básničky, písničky, příběhy a jógové hry, které jsou nezbytnou součástí dětské jógy.

Kroužek je veden zkušenou lektorkou D. Bártovou.

Na kroužek:

 • kobereček (zajistí MŠ)
 • vhodné sportovní oblečení

CENA: 1000,- Kč  (10 lekcí)Nejnovější videa

Všechna videa

Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí