Sponzoring mateřských škol

Připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky:

Je možné sponzorovat mateřskou školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školku sponzorovat lze. Ačkoli jsme soukromou mateřskou školou, je provoz naší školy vázán na státní dotace (jinak bychom si nemohli dovolit školné, jako máme nyní). Státní dotace jsou však omezené a pokryjí pouze částečně provozní náklady školy, proto Vám bude mateřská škola vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky nebo výuku.

K čemu školka smí sponzorský dar využít?

Sponzorské dary budou použity zejména na zajištění základní činnosti školky, např. nákup vybavení do tříd, školná zahrady, tělocvičny či šaten. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, hračky, nebo výtvarné vybavení, učební pomůcky pro předškolní děti.

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školky?

Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.).

Fyzické osoby

 • hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč
 • maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

 • hodnota daru minimálně 2.000 Kč
 • maximálně 5% ze základu daně
 • odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

Kolik lze ušetřit na daních, jestliže školce věnujete sponzorský dar?

Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250 Kč.

Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školkou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, školka se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary školce věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školky musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školku je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školky, který má nejlepší přehled, jaké vybavení školka potřebuje.


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa