• English

Zajímavé odkazy

Chcete vědět více Montessori progamu?

Prohlédněte si zajímavé webové stránky

www.montessoricr.cz 
rostemesmontessori.blogspot.cz
www.montessoridoma.cz
Montessori pro rodinu (elektronický časopis ke stažení)

Přečtěte si také tyto publikace

  • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha: Nakl. světových pedagogických směrů, 1998
  • MONTESSORI, M. Absorbující mysl. Praha: Nakl. světových pedagogických směrů, 2003
  • MONTESSORI, M. Objevování dítěte. Praha: Nakl. světových pedagogických směrů, 2001
  • PREKOPOVÁ, Z. Malý tyran. Praha: Portál, 2009
  • RÝDL, K. Metoda Montessori pro naše dítě. Pardubice: FF Univerzity Pardubice, 2007
  • ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal sám. Praha: Portál, 1997


Nejnovější videa

Všechna videa