Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Mateřská a základní škola MONTE > Aktuality > ZÁPISY na ZŠ: Zvládne to? Řekneme vám, jak to poznat!

ZÁPISY na ZŠ: Zvládne to?...

Zápisy jsou i u nás v plném proudu – Co má dítě umět, než nastoupí do školy? Rok co rok přibývá bázlivých rodičů, kteří požadují odklad – mají pocit, že to jejich dítě jednoduše nezvládne. A přitom mnohdy zcela zbytečně… Pro dítě pak mnohdy nastupuje potupa návratu do školky. Pojďme se společně podívat, jak poznat, že to zvládne!

Nebudeme vám podbízet informace o tom, co dětí mají umět, pojďme se zamyslet nad tím, jak a podle čeho poznat, zda dítě školu skutečně zvládne nebo ne.  

První zdání klame

Příznaky školní nezralosti se nemusí vždy projevovat ihned po vstupu do školy nebo v lepším případě před ním. I školně nezralé dítě se často těší na školu, avšak po relativně krátké době jeho počáteční zájem opadá. Po nejasných počátečních obtížích může také dojít ke zřetelným projevům školní nezralosti až v průběhu školního roku nebo dokonce ve vyšších ročnících. Ty už však nebývají se školní nezralostí spojovány, nýbrž bývají nálepkovány k poruchám chování či učení. Takže taková nejasnost na začátku pak může způsobit potíže později.

Jedná se jak opotíže ve vnímání, myšlení, koncentraci, tak zájmu o činnost, či zvýšená afektivnost při překonávání neúspěchu aj. Má-li dítě dokončit činnost úkolového charakteru, jeví se jako nesamostatné a vyžaduje neustále přímé vedení učitelky. Při soustavnějších nárocích na samostatnou práceschopnost potom prožívá školu s napětím až odporem. A tady je už pozdě.

Jak poznat školní nezralost

Pro školně nezralé dítě jsou především charakteristické projevy základních znaků psychické a osobnostní struktury charakteristické pro mladší děti, tj. pro děti školkového věku.

Tím hlavním znakem je hravost dítěte. Ta převažuje v denních činnostech dítěte. Během dne dává přednost hraní si před činnostmi úkolového typu, tj. činnostmi vyžadující záměrnou koncentraci a pozornost a své dokončení.

V oblasti rozumových předpokladů pak přetrvávají předškolní způsoby vnímání, pozorování a myšlení. Tím se vyznačuje celostní vnímání (dítě neodlišuje detaily – zkuste mu dát nakreslit obličej), živá fantazie a silně afektivně podmíněné myšlení (tj. dítě si domýšlí a fantazíruje podle sebe, jak situaci vnímá a chce, aby podle něj byla, ne jak skutečně je).

Nezralé děti ještě nejsou schopny objektivnějšího způsobu zpracování podnětů, jaký vyžaduje škola. Staví se k požadovaným činnostem ze strany dospělého negativně. Ony chtějí dělat právě teď to a to, ale podle sebe. Zkrátka jen na co mají chuť. Když to vázne i jinde

I chování naznačuje, že je někde chyba. Nezralé dítě je emocionálně živé a nedokáže ovládat své emoce a afekty. Takové dítě bývá často emočně a afektivně labilní. Autoregulace (sebeovládání) v jednání je ještě nedostatečná. Takže dítě je přehnaně impulzivní, náladové, rozmarné, svéhlavé, egocentrické.

Ale pozor, neplést si obtížemi a důsledky nevhodné výchovy. Zde je velmi důležité, aby se rodiče snažili dosáhnout optimalizace jejich postojů.

Dalším projevem nezralosti je také řeč, vady ve výslovnosti, nesouvislý projev a malá slovní zásoba či chyby v skloňování, časování, osobě či rodu.

Resumé

Za základní příznaky naznačující školní nezralost dítěte lze považovat:

 • neklid nebo naopak utlumené chování,
 • impulzivní nebo naopak zdlouhavé projevy dítěte,
 • nesoustředěnost, těkání a přebíhání mezi činnostmi a nedokončení žádné z nich.

Dalším varovným signálem může být celková neobratnost, nesamostatnost, zakřiknuté –  ušlápnuté projevy, přecitlivělost, bázlivost a plačtivost. Ale také, pokud se dítě neumí podřídit autoritě (dospělému) a je vzdorovité. Varováním může být i špatný kontakt s učitelkou ve školce a ostatními a dětmi či dokonce agresivita vůči nim. V řeči jsou je potom vadná výslovnost hlásek a nesouvislý mluvní projev.

 

Hlavně nepanikařit

Pokud jste se objektivně zamysleli a ve výše uvedeném poznali zrovna své dítě, pak je na místě uvažovat o odkladu školní docházky nebo požádat o zařazení do přípravné třídy základní školy. Tady odklad skutečně může pomoci a je vyrovnávacím postupem.

Pokud ovšem ne, pak je odklad skutečně zbytečný a dítě školu bez obtíží zvládne. I když má vždy poslední slovo rodič, je třeba důvěřovat paní učitelkám ze školky či doporučením u zápisu.  Není vhodné nechávat děti doma jen ze strachu. I dobře myšlený záměr s odkladem může u školně zralých dětí ublížit. Tím nejhlavnějším může být ztráta motivace a těšení se na školu nebo regrese v chování či stagnace ve vývoji.

A tak všem rodičům klademe na srdce „Hlavně nepanikařte!„, jednoduše zvažte, co je pro vaše dítě nejlepší, jedná se přecijen o startovní čáru ve vzdělání.

 

Může vás zajímat:


 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa