Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Mateřská a základní škola MONTE > Aktuality > Další vysvědčení z alternativní základní školy

Další vysvědčení z...

Stejně jako minulý rok i dnes nastala doba vysvědčení. Ale nebylo to klasické známkové vysvědčení, bylo opět alternativní – slovním hodnocením.

Alternativní jedničky na základní škole?

Přestože používáme slovní hodnocení, je dle platné legislativy plně převoditelné na známky. Takže ano, opravdu rozdáváme alternativní jedničky. Navíc v našem případě doplňujeme hodnocení o kriteriální stupnici v každém předmětu a stupni. Hodnocení touto formou vyžaduje skutečně nadšené a obětavé učitele. Odměnou nám je, že „náš rodič“ tak získává opravdu vypovídající hodnocení o prospěchu svého žáčka a specifických oblastech, ve kterých je vhodné zabrat.

Alternativní základní škola vysvědčení slovní

Jak si představit formu slovního hodnocení?

Pozitivně! Učitel objektivně zhodnotí to, co a v jaké kvalitě žák v uplynulém pololetí dokázal. Popisuje míru nebo úroveň, kterou žák dosáhl v požadovaném výstupu. Uvádíme také souvislosti, při kterých žák dosahuje lepších výkonů. Důležitým bodem je naznačení dalšího postupu, který ukazuje možný vývoj žáka. 

A jak takové alternativní zhodnocení vypadá? Přečtěte si úryvek:

Český jazyk, sloh a literatura
Osvojil sis všechny tvary velkých tiskacích písmen. Bez problémů rozlišuješ hlásky na začátku, uprostřed a na konci slov. Umíš určit počet hlásek i slabik v daném slově. Přečteš krátký text s porozuměním. Zvládáš bez problémů diktát a opis písmen a slov. Dodržuješ správný úchop psacího nástroje. Tvary písmen odpovídají předloze. Memoruješ s přehledem krátké básně, snažíš se o přednes a recitaci. Vyprávíš chronologicky své zážitky, k danému vyprávění umíš vytvořit nadpis a dle předlohy jej opsat…

Alternativní základní škola vysvědčení slovní

Vyčerpávající? Rozhodně! A také patřičně vypovídající.

Alternativní základní škola vysvědčení slovní

Může vás zajímatNejnovější videa

Všechna videa