Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Mateřská a základní škola MONTE > Aktuality > PhDr. Jan Svoboda: „Jaký je rozdíl mezi matkou a sploditelkou rodu?“

PhDr. Jan Svoboda: „Jaký...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Touto poněkud netradiční otázkou začala přednáška předního psychologa našeho kraje PhDr. Jana Svobody, kterého jsme pozvali do naší školy.

Jak již z úvodního titulku vyplynulo, přednáška se nesla v neformálním, uvolněném duchu, na téma „Jak nastavit dětem hranice, aneb partnerství mezi rodičem a dítětem“. Rádi bychom Vám tímto alespoň ve zkrácené formě představili hlavní myšlenky, které nás zaujaly.

 

Problémové chování a prenatální vývoj plodu

Formování osobnosti dítěte začíná již v těhotenství. Některé maminky s úžasem přihlížely, co mimo kouření, drog a alkoholu nesmí také jíst. Co vše má zásadní vliv na formování osobnosti dítěte?

Věděli jste, že nesmíte jíst třeba mořské plody, sůl a houby? I tyto potraviny mohou být v daném období nebezpečné. Při řešení otázek problémového chování dětí se pan doktor tázal účastníků na průběh těhotenství a porod.

„Já dítěte se formuje již v 28 týdnu. Co to pro nás znamená? Že období těhotenství by nemělo být podceňováno. Celá řada maminek do poslední chvíle před porodem pracuje, je vystaveno stresům a o nějaké životosprávě není ani řeč. A potom se ptáme, proč je mé dítě agresivní? Odkud se to v něm bere?“ 

Mám doma hyperaktivní dítě, co s ním?

A jak víte, že je hyperaktivní? Hyperaktivita dítěte neznamená jen, že dítě neposlouchá, je živé, chvíli nevydrží na místě, nebo nedokáže soustředit pozornost… Je tato diagnóza stanovena lékařem?

Je potřeba se zamyslet nad tím, je-li toto označení skutečné správné. Jedná se o hyperaktivitu? „Odkud to milí rodiče víte, že máte hyperaktivní dítě?“, ptal se pan doktor. Kladl tak důraz na to, aby rodiče nenálepkovali své děti, bez podrobného lékařského a psychologického vyšetření.

Když je diagnóza potvrzena, je potřeba s tím pracovat a hledat příčinu. Způsob práce je u každého dítěte individuální, vždy je nutné znát své dítě a přihlédnout k jeho potřebám. Některým dětem třeba pomáhá tzv. „uzemnění“ – činnosti na zemi, na podlaze, chůze boso nebo plavání. Nelze však dát univerzální návod. Někdy totiž takovým dětem chybí jen pozornost, láska, péče a podnětné okolí.

Mateřská škola Ostrava

Role matky v současné době

Matka je pro dítě tím nejdůležitějším člověkem, který ovlivňuje jeho psychický a emoční vývoj. Kromě uspokojení základních fyziologických a psychických potřeb se podílí na formování jeho JÁ a sociálního cítění. Toto by měly mít maminky na paměti. S tím totiž souvisí také to, kdy je ta správná doba dítě od matky odtrhnout a dát ho do jesliček nebo předškolního zařízení.

Vzhledem k uvedenému je nesmírně důležité, aby maminka byla s dítětem na mateřské minimálně do 18 měsíce věku dítěte. Tím ovšem nebyla zpochybněna role otce a významnost otce při výchově. „Ale táta na mateřské? Muže si dnešní matka v době hypoték a tlaku na kariéru tento komfort dovolit?“ padla otázka k zamyšlení.

Škola – místo učení supluje výchovu dítěte

Hlavní cíl školského zařízení je výchovně vzdělávací. Od nepaměti byl ve škole kladen důraz na složku vzdělávací a poskytování informací. Ve škole se dítě naučí číst, psát a počítat. Ale tato skutečnost se v dnešní „přetechnizované“ době poněkud mění. Vždyť do škol nám často přichází děti již čtoucí a píšící.

Děti často již od dvou let pracují s tablety, mobily, umí hrát hry na počítači, umí si zapnout televizi, tj. nemají problém s přístupem k informacím. Nicméně o to komplikovaněji probíhá jejich emoční a sociální vývoj. Nic tomu nepřidá skutečnost pracovně vytížených rodičů, kteří – sotva se dítě naučí sedět a mluvit – hledají místo, kam jej dát. Proto se pomalu začíná měnit role školy a důraz je kladen i na složku výchovnou. Vždyť ve škole dítě tráví tolik času, jako rodič v práci.

Jaké jsou vlastně dnešní děti a co jim může škola dát? Je to skutečně místo jen pro učení?

Jsou malé děti skutečně agresivní?

I toto téma bylo na přednášce otevřeno. Společně s účastníky byla vyvozována definice agrese, kterou pan doktor uvedl: „Agrese je potlačování přirozeného pudu.“ Jsou tedy skutečně děti agresivní?

Na řadě příkladů bylo řešeno, zda se jedná u dětí o agresi v pravém slova smyslu, neboť pátráme-li po příčinách vzniku takového chování u dětí, většinou se ocitneme u traumatu, které dítě prožilo v období těhotenství matky, při porodu či v prvních třech měsících svého života.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Děti potřebují jasně nastavené hranice a limity

Když pan Svoboda zopakoval „… děti potřebují mít jasně nastavené limity, hranice, systém a řád. Bez jasných zásad a pravidel nemohou na tomto světě fungovat.“ reagovali účastníci přednášky souhlasným pokyvováním a někteří dle výrazu i hlubokým zamyšlením.

Dále pokračoval „Není možné, aby rodič dával příklad dítěti svým nedůsledným chováním. Řád musí být především v docházce již do mateřské školy. Děti se tak učí pravidelnosti a základním pravidlům.“  – pozn. proto také v naší Mateřské škole MONTE nemůžeme přijmout dítě „třeba jen na jeden den“, jak jsme často žádáni.

Zná učitelka Vaše dítě lépe než Vy?

Velká kontroverze v přednáškovém sále nastala, při zmínění pro mnohé rodiče revoluční myšlenky, že učitelky znají Vaše dítě takové, jaké je a když Vám podávají zpětnou vazbu, říkají pravdu – je to pro ně práce, nemají důvod Vám lhát. Rodič je dle doktora Svobody ochránce, ale hlavně často sám sobě lhářem, který skrývá pravdu pod rouškou ochrany dítěte a mnohdy i „zametení“ svých chyb.

 

Rádi bychom Vám poděkovali jménem MONTE i pána doktora Svobody za zájem, který jste projevily účastí a vyprodáním lístků a budeme se těšit na Váš názor k přednášce na našem Facebooku.

 

 

Může vás zajímat:Nejnovější videa

Všechna videa

Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí