Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Mateřská a základní škola MONTE > Aktuality > Otevíráme bilingvní třídu s angličtinou ve školce

Otevíráme bilingvní třídu...

Jsme otevření přáním rodičů a trendům ve vzdělávání. Proto od 1. 9. 2017 otevíráme bilingvní třídu s rozšířenou výukou cizího jazyka.

Z výsledku hloubkové kontroly České školní inspekce, která u nás proběhla v měsíci dubnu, vyplývá, že Montessori umíme dělat a děláme jej dobře. Proto bychom rádi nabídli nové možnosti v této oblasti vzdělávání prostřednictvím dvojjazyčné výuky.

Výuka angličtiny bude u nás probíhat nenásilnou a tou nejpřirozenější cestou, a to zařazováním aktivit do hlavního denního programu MŠ. Ve třídě budou dvě paní učitelky, z nichž jedna je garantem Montessori výuky a druhá jazykové.

Jak bude výuka probíhat?

Zapomeňte na klasickou výuku, výuka bude probíhat zábavnou formou, kterou si děti užijí a navíc si osvojí jak slovíčka, tak základní gramatiku angličtiny. Jde nám především o vybudování kladného vztahu k cizímu jazyku. V anglickém jazyce se budou děti učit: poslouchání a mluvení, opomenuta nebude průprava pro čtení a psaní.

Paní učitelky budou pracovat podle certifikované metodiky s návazností na genetickou metodu čtení, kterou učíme v základní škole MONTE. Propojení zvuků, slov a předmětů prostřednictvím řady zábavných multimediálních materiálů a aktivit zaměřených na plnění úkolů zajistí přirozený proces učení – důraz bude kladen na zkušenostní a prožitkové učení.

Kdo bude vaše děti učit?

Paní učitelka, jejíž jazykové dovednosti jsou na úrovni rodilého mluvčího, jež má Certifikát FCE (jazyková zkouška Cambridge FCE). Zároveň má letitou praxi s výukou cizího jazyka v jazykovém centru, kde je provozuje jazykový kroužek a podílí se na přípravě letních jazykových táborů Englisch Summer Camp.

Odborné zaštítění kvality výuky nám poskytla ředitelka jazykového centra a školičky „Enjoy&Learn“ v Havířově, která má 16letou praxi s výukou angličtiny pro děti ve svém centru. Smyslem její práce je učit angličtinu především zábavnou a hravou formou s používání kreativně výtvarných aktivit a knih OUP s doprovodem Super Simple písniček. Což je záruka toho, že angličtina bude děti u nás určitě bavit.

Cizí jazyk pro nás není cizí.

Angličtina bilingvinní třída mateřská školaNejnovější videa

Všechna videa

Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí