Pravidla pro rodiče

Naše škola je postavena na vzájemné důvěře, spolupráci a komunikaci rodičů, dětí a učitelek, a proto spolu budeme vždy otevřeně komunikovat o všem. Rodiče mohou kdykoliv oslovit paní učitelky, či kteréhokoli zaměstnance a sdělit jim, co považují za důležité, aby komunikace a spolupráce školy s rodiči byla úspěšná. Aby vaše děti byly ve škole spokojené, dodržují stanovená třídní pravidla. Chceme, aby spokojenost byla vzájemná, proto bychom byli rádi, kdyby jistá pravidla dodržovali také rodiče.

Pravidla pro rodiče

 • Rodiče respektují vytvořená pravidla školy (ale také vedou děti k tomu, aby respektovaly pravidla třídní).
 • Děti přicházejí do školy a odcházejí ze školy včas (v případě zpoždění pošlete SMS informaci)
 • Příchod dětí je ráno do 8.30 hod., odchod dětí je do 17.00 hod.
 • Absenci dítěte hláste formou SMS nebo telefonátem do ředitelny či třídní učitelce nejpozději do 7.30 hod. téhož dne.
 • Informujeme paní učitelku nebo ředitelky o každé změně zdravotního stavu a potížích dítěte nebo i jiných závažných skutečnostech.
 • Pokud potřebujete, aby dítě přišlo či odešlo v jiný čas, domluvte se na tom předem s třídní paní učitelkou.
 • Dítě vždy vyzvedává osoba uvedená v přihlášce.
 • Školkovné a stravné plaťte včas.
 • Informujte školu o každé změně údajů nezbytných pro školní matriku. Je to důležité pro bezpečnost a ochranu zdraví dítěte.

Práva rodičů

Aby byla naše spolupráce školy a rodičů byla kvalitní, uvědomujeme si také práva rodiče, které naší zaměstnanci respektují.

Rodiče naší školy mají právo:

 • na informace týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte
 • po dohodě s třídní učitelkou účastnit se výchovně vzdělávacího procesu ve třídě
 • vstupovat do třídy za předpokladu, že nenaruší práci či soustředění dětí
 • nahlížet do individuálních záznamů dětí, týkajících se práce dětí s pomůckami Montessori
 • účastnit se společných setkání dětí a rodičů v MŠ
 • vyjadřovat se k významným rozhodnutím, týkajících se jejich dítěte
 • požádat o výjimečné změny při docházce dětí do MŠ ze závažných důvodů

 • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

  Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

  Více informací
 • Chcete prohlídku?

  Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

  Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa