Rodiče se často ptají…

Rádi bychom vás seznámili s odpověďmi na dotazy, na které se rodiče ptají nejčastěji. Nalezněte odpověď i na svou otázku. Dotazy jsme pro přehlednost rozdělili na mateřskou školu a základní školu.

Rodiče se často ptají:

1. Může si dítě v Montessori škole dělat co chce? Četla jsem, že si děti vybírají co a kdy chtějí dělat.
2. Mohu přihlásit své dítě do školky i během školního roku, nebo prázdnin? Přijmete dítě jen na prázdniny?
3. Jaký je rozdíl mezi tradiční a Montessori školkou?
4. Jaká je provozní doba školky? Kdo a kdy může dítě do školky přivést a odvést?
5. Může dítě docházet méně často, než 5x týdně?

6. Kolik dětí a učitelů je v jedné třídě? Máte kvalitní učitele?
7. Je hodnocení ve vaší škole převoditelné na známky?
8. Může k vám nastoupit dítě ze standardní, nebo jiné alternativní školy?
9. Jak se aklimatizuje dítě z vašeho systému na 2. stupeň ve standardní škole?
10. Budete mít 2. stupeň?

1. Může si dítě v Montessori škole dělat co chce? Četla jsem, že si děti vybírají co a kdy chtějí dělat.

Nikoliv. Dítě v Montessori systému je svobodné ve výběru činnosti, jíž se chce zabývat, avšak je vedeno pod pevným řádem a systémem, díky kterému svými výsledky předčí většinu svých vrstevníků. Může si jednoduše vybrat, kterou činnost chce dle svého zájmu procvičovat, ale na druhou stranu musí respektovat společná pravidla a vzájemnou zdvořilost.

Dítě se také učí své pracovní místo připravit, procvičovanou činnost dokončit (neodcházíme od rozdělaného) a místečko i uklidit. Nezaměňujme svobodu rozhodování se vzpupností, jančením, nevyzrálostí.

2. Mohu přihlásit své dítě do školky i během školního roku, nebo prázdnin? Přijmete dítě jen na prázdniny?

Ano, můžete své dítě přehlásit celoročně, není-li naplněná kapacita. O aktuálním stavu informujeme v sekci „Zápis do mateřské školy„. Pouze na dobu 2 měsíců prázdnin školka nepřijímá.

3. Jaký je rozdíl mezi tradiční a Montessori školkou?

Přehledné srovnání obou vzdělávacích principů naleznete zde „Montessori a tradiční škola„.

4. Jaká je provozní doba školky? Kdo a kdy může dítě do školky přivést a odvést?

Naše školka je v provozu každý pracovní den od 7. 00 hod. do 17:00 hod. Výjimku tvoří období prázdnin, kdy bývá provoz omezen. O omezení provozu jsou rodiče s předstihem informováni.

Dítě je možné přivést ráno od 7:00 hod. nejpozději do 8:30 hod. Individuální pozdější příchody je nutné vždy domluvit s paní učitelkou a dopředu o příchodech školku informovat. Dítě se vyzvedává po obědě, a to v časových intervalech od 12. 30 – 13. 00 nebo po odpolední svačince 14. 30 – 17. 00 hod.

Dítě do školky přivádí a vyzvedávají rodiče. Rodiče dítěte také mohou určit jiné osoby, které budou dítě přivádět /odvádět (např. babičku, dědečka, je nutné uvést v přihlášce). Nutné je, že toto nejdříve oznámí třídní učitelce.

5. Může dítě docházet méně často, než 5x týdně?

Ano, děti přijímáme v režimu polodenní nebo celodenní docházky.

V případě polodenní docházky navštěvují děti školku pravidelně buď denně od 7. 00 – 12.30 nebo na tři celé dny, které si zvolí rodič. Důležitá je pravidelnost docházky a v případě tří dnů dané dny neměnit, aby se dítě orientovalo a lépe si zvyklo na režim školky.

Předškoláci, tj. dětí, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, musí navštěvovat školku min. 4 hod. denně, a to od 8. 30 – 12. 30 hod. jak je stanoveno školním řádem.

6. Kolik dětí a učitelů je v jedné třídě? Máte kvalitní učitele?

Naše školka má dvě třídy, jejichž kapacita je dána velikostí prostoru. Nejvyšší povolená kapacita je 20 nebo 22 dětí na třídu, v průměru k nám dochází 15 dětí na třídu.

V dopoledním programu školky pracují v jedné třídě vždy dvě paní učitelky a v odpoledním pak jedna. Pro zvýšení kvality práce a individualizované výuce má mateřská škola také školního asistenta, který v dopoledním programu vypomáhá učitelkám.

Všichni naši učitelé jsou vystudovaní odborníci s praxí. Rádi Vás přivítáme ve školce, kde nás můžete navštívit a přesvědčit se sami. Pokud k nám cestu nemáte, přikládáme vám alespoň zprostředkovaně hodnocení naší školky a pedagogického sboru Českou školní inspekcí. Inspekční zpráva ČSI ze dne 10.4.2014.

7. Je hodnocení ve vaší škole převoditelné na známky?

Ano. Aby nám slovní hodnocení dobře fungovalo a splňovalo zákonné podmínky převoditelnosti na známky, je v našem případě doplněno také o kriteriální stupnici, a to v každém předmětu a stupni.

Současné školní vzdělávací programy jsou vytvořeny dle národního, tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento obsáhlý a propracovaný dokument rozděluje období povinné školní docházky do tzv. vzdělávacích období (přičemž konec 5. a 9. ročníku jsou období výstupní) a zároveň podrobně stanovuje tzv. očekávané výstupy v daných vzdělávacích oblastech a oborech (na školách pak označovaných jako vyučovací předměty). Očekávané výstupy se tedy neliší u státních ani nestátních škol.

Jak vypadá slovní hodnocení, zjistíte ve článku: Další vysvědčení z alternativní základní školy
Přínosem klasifikačních stupňů a slovního hodnocení se zabýváme v dalším článku: A když budeš mít jedničky, dostaneš…

8. Může k vám nastoupit dítě ze standardní, nebo jiné alternativní školy?

Ano, v případě, že přichází z odlišného systému může trvat adaptace několik týdnů. Dítě si osvojí nová pravidla v souvislosti s tím, v jakém způsobu rodinné výchovy vyrůstá. Snazší adaptace proběhne u dětí, žijící ve svobodě, ale zároveň pevném řádu. Děti bez stanovených pravidel se potřebují adaptovat na svobodu, zodpovědnost, naučit se respektu a samostatnosti. Žijí-li děti zcela bez řádu s vědomím „mohu si dělat co chci“, je proces adaptace nejnáročnější.

9. Jak se aklimatizuje dítě z vašeho systému na 2. stupeň ve standardní škole?

Děti naší školky a školy se od mala dokáží dobře přizpůsobovat novému řádu, s pevně stanovenými pravidly. Tak jako se střídají pravidla naší školy, s pravidly domácími při návratu domů, pravidly při návštěvách kroužků aj. stejně tak se dokáží adaptovat na řád nové školy. Nevýhoda nastává v útlumu rozvíjení individuálních schopností a dovedností (musí čekat s tempem výuky na ostatní, apod.)

10. Budete mít 2. stupeň?

Aktuálně otevíráme již třetím rokem zápisy do 1. třídy. Zájem o alternativní školství je stále na vzestupu, otázka druhého stupně na naší základní škole bude hlavním tématem následujícího školního roku.


  • VŠE PODSTATNÉ ZA 5 MINUT!

    Jste tady poprvé? Paráda! Připravili jsme pro Vás mikrostránku, která odhalí vše podstatné o naší škole a školce během 5ti minut. Získáte tak informace: jak k dětem a výchově přistupujeme co budou vaše děti umět jak to u nás probíhá nebo co si o nás myslí naši rodiče Až se s námi seznámíte, vrátíte se […]

    Více informací
  • Chcete prohlídku?

    Chcete prohlídku? Nemusíte čekat na DOD! Stokrát slyšet, jednou vidět! Příjdte i Vy se přesvědčit, že to s výchovou a vzděláním Vašich dětí vážně umíme. Nesídlíme sice v Karolíně, ani nemáme zlaté fasády či kliky, ale máme nejlepší učitele. V kvalitě našich lidí neznáme kompromis, a na tom si stojíme! Budeme se těšit na Vaši […]

    Více informací

Nejnovější videa

Všechna videa